Klik op de gieter
0%
Ik maak de lente
Maak de lente
Geef de bloem water door op de gieter te klikken en laat hem groeien.
Plant zoveel mogelijk bloemetjes binnen 60 seconden en maak kans op

€ 1000,- lentetegoed
Deel na het spelen je resultaat op social media en maak ook kans op wekelijks
€ 200,- lentetegoed
Start
Spelvoorwaarden
Gefeliciteerd,
Jouw score:
{highscore}

Opslaan
Speel opnieuw
Bedankt voor je deelname

Je hebt een speciale prijs gevonden.
Ga naar {special-text} en verzilver jouw prijs

Deel dit spel met je vrienden en maak kans op € 200,- klustegoed!


Probeer je score te overtreffen en speel het spel nogmaals.
Sluit venster
Algemene
spelvoorwaarden
‘Maak de lente’

Dit reglement is van toepassing op de actie ‘Maak de lente …’ ter promotie van de Praxis lentecampagne (hierna: de ‘Actie’).

De Actie wordt georganiseerd door Praxis Doe-het-Zelf Center B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 EE) Amsterdam Zuidoost aan de Entree 500 (hierna: ‘Praxis’).

De deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van Praxis en alle andere bij de totstandkoming van de Actie betrokken partijen. Bij een deelname aan de Actie door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

De Actie loopt van 01-03-2015 tot en met 31-05-2015.

Deelname aan de Actie vindt als volgt plaats:

  • De deelnemer kan deelnemen aan de Actie door het spelen van de Lentegame, welke benaderd kan worden vanuit een van de Praxis apps of via een direct bezoek aan de actiewebsite.
  • Doel van de Lentegame is de deelnemer binnen 60 seconden zoveel mogelijk bloemen te laten groeien tot de vereiste aangegeven hoogte (koord), door zo snel mogelijk op de gieter te klikken.
  • De deelnemer vult zijn/haar gegevens (voornaam en een geldig e-mailadres) in en klikt op "Akkoord en Verzenden".

Iedere deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de Actie, maar maakt 1x kans op de hoofdprijs en maximaal 1x de weekprijs. Er worden voor deelname aan het spel geen communicatiekosten in rekening gebracht.

Praxis behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeelfrauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:
- 1x 1000,- euro Praxis cadeaubonnen, verloot aan het eind van het spel onder alle deelnemers
- 1x 200,- euro Praxis cadeaubonnen, wekelijks verloot onder iedereen die het spel heeft gedeeld op social media
Het totale bedrag dat weggegeven wordt is 3400 euro

Praxis is verantwoordelijk voor de afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van het prijzenpakket van deze actie.

Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Praxis het recht de deelnemer van verdere mededinging naar de prijzen uit te sluiten en kan worden besloten het recht op een gewonnen prijs te laten vervallen.

Uit alle deelnemers zullen de winnaars door Praxis middels een trekking worden aangewezen. De aanwijzing van de winnaars geschiedt in week 23 van 2015 door de trekkingscommissie van Praxis in een door Praxis aan te wijzen locatie.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk in week 24 van 2015 persoonlijk bericht. De deelnemer gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat Praxis naam en woonplaats van de deelnemer mag vermelden op de prijswinnaars pagina op www.praxis.nl.Praxis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Praxis.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Actie, de inhoud van de actiewebsite, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Praxis.

Door deelname aan de Actie stemt de deelnemer in met toepasselijkheid van deze algemene spelvoorwaarden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Praxis, De Entree 500 | 1101 EE Amsterdam ZO. Praxis behoudt zich het recht voor deze algemene spelvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Praxis handelt en organiseert deze actie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventuele klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Praxis Communicatie, Postbus 22189, 1100 CD Amsterdam ZO.

De Actie wordt beheerst door Nederlands recht.

Sorry voor het ongemak

Uw browser wordt niet ondersteund door het spelletje.
Indien mogelijk probeer een andere browser